La biomecànica és la ciència que estudia la relació entre els éssers vius (fonamentalment l’ésser humà) i les forces mecàniques.

Existeixen diferents sistemes informàtics per estudiar l’estàtica i la dinàmica humana. Tots ells ens donaran la informació necessària (segons la complexitat de l’equip informàtic), per a què el podòleg o qui hagi d’interpretar les dades, pugui realitzar un diagnòstic del peu estudiat i posteriorment du a terme les manipulacions necessàries per aconseguir fer un tractament que compensi les alteracions detectades a l’exploració amb un suport plantar a mida buscant la solució del problema i la prevenció d’altres.

estudi-biomecanica-1 estudi biomecanica 2 estudi biomecanica 3 estudi biomecanica 4

Tot allò que no es confeccioni de forma personalitzada, mai tindrà els mateixos resultats d’un tractament fet a mida.

La fabricació del suports plantars a mida la podem simplificar en tres parts:

  1. Aconseguir diagnòstic del peu mitjançant l’experiència del professional o utilitzant equips informàtics, però sempre estudiant la biomecànica del pacient.
  2. Intentar modificar el peu buscant compensar l’alteració biomecànica detectada mitjançant bena de guix (el nostre cas).
  3. Utilitzar el motlle del peu obtingut per realitzar el suport plantar a mida utilitzant els millors materials, per donar la solució al problema i també per prevenir-ne d’altres.

biomecanica suport plantar vena guix

Els suports plantars s’haurien d’utilitzar sempre, ja que no corregeixen el problema sinó que el compensen. Si no els utilitzem no realitzaran la seva funció i si els portem i deixem d’utilitzar-los perquè se’ns a passat el dolor, en un futur pot tornar a apareixen el problema.

La biomecànica